Cubadak Kantang

Randang Tingga Dadak

Puaso lah habih dan rirayo ka datang. Mak Datuak jo bini babuko jo randang nan mereka buek baduo samanjak siang tadi. Siap babuko, Mak Datuak jo bini e duduak-duak sajo di muko tipi mancaliak ceramah Ustadz Adi Hidayat.

“Ndak jadi kau manyatarika baju?” Tanyo Mak Datuak ka bini e.

“Sabanta lai lah. Masih kanyang.” Jawek bini e.

“Strika selah kini. Beko takalok lo kau lai. Den ka pai kalua sabanta, pai maisok sabanta dulu…”

Ndak lamo sudah bini Mak Datuak masuak biliak untuak manyatrika baju, Mak Datuak langsuang bajalan lambek-lambek, babaliak ka dapua. Tibo di dapua, nyo karuak randang dalam kuali tu jo tangan e surang, mancari dagiang nan paliang gadang, sudah tu nyo masuak an dagiang nan nyo dapek tu ka saku sarawa e, ka baliak kopiah e, jo ka dalam kain saruang e.

“Sia di dapua tu?” Kecek bini e nan sadang manyetrika baju di dalam biliak dek mandanga bunyi panutuik kuali tabukak dan bagisia-gisia

“Aden mah.” Jawek Mak Datuak.

“Tapi ka pai marokok kalua, ba a dek di dapua tibo e?”

“Sabanta lai lah den marokok. Den mancuci piriang sabanta dulu.” Jawek Mak Datuak.

“Apo? Mancuci piriang? Lah bapuluah tahun den balaki, yo sakali ko laki den mangecek mancuci piriang.” Hariak bini e yo bana ndak picayo.

“Lah panek kau karajo nampak diden sejak tadi. Bialah den tolong se.”

“Ondeh ondeh, ba a ndak dari dulu bantuak itu?” Jawek bini e masih heran. “Tasintak laki den di malam Lailatul Qadar nampak e mah. Lah jadi urang nyo kini.” Sosoh bini e masih agak ndak picayo.

Dek Mak Datuak alah talongsong mangecek mancuci piriang, tapaso lah nyo cuci bana piriang nan sabana saungguak gadang tu. Piriang nan alun sempat dicuci dek bini samanjak makan sahur sabalunnyo. Lah marutok-rutok surang se nyo dalam hati katiko mancuci piriang tu.

“Eh iyo kironyo mah laki den mancuci piriang,” kecek bini Mak Datuak tagalak sanang katiko mamastian apokah laki e yo bana sadang mancuci piriang. Mak Datuak subana mandampuang kalau bini e mamareso kuali dan mancaliak randang di dalam e alah balemak-peak. “Ba a dek bakalam-kalam, iduik an lah lampu.” Lanjuik bini e.

“Bialah mati lampu, den bisa mancuci piriang dalam kalam. Harus hemat kini. Pailah kau manyatarika baju baliak. Ibo den mancaliak kau babaliak-baliak ka dapua. Pasti panek kau mah. Bia den urus piriang ko,” suruah Mak Datuak supayo bini e indak mancaliak ka kuali randang. “Alhamdulillah,” kecek Mak Datuak dalam hati katiko bini e baliak ka biliak.

Sasudah mancuci piriang tu, Mak Datuak langsuang bakirok ka lua rumah untuak pai marokok. Bajalanlah Mak Datuak ka tampek nan agak kalam mancari tampek duduak nan lamak. Akhirnyo Mak Datuak manyuruak ka dalam parak karambia, manyanda di batang karambia sambia maunjuan kaki. Lah basilemak peak kain saruang, kopiah, jo sarawa e dek dadak dan minyak randang. Sambia manapuak-napuak rangik nan subana banyak, nyo makan ciek-ciek randang nan alah nyo ambiak tadi.

Sasudah manyungkahan randang tu, Mak Datuak baliak ka rumah e. Dek badan e lah bagalimang dadak jo minyak randang, inyo mulai cameh kalau nampak atau tabaun dek bini e aroma randang di badan e. Supayo ndak ketahuan, inyo langsuang masuak rumah capek-capek dan taruih ka sumua. Nyo bukak baju, sarawa, jo kopiah e sakali dan nyo randam jo sabun cuci.

“Woi sia tu di dapua?” Hariak bini e mambuek Mak Datuak takajuik gadang.

“Aden mah.”

“Ha? Tapi tadi siap mancuci piriang ka langsuang pai marokok?” Lah mulai heran pulo bini e baliak.

“Iyo. Lah baliak. Ko den sadang marandam kain. Den cuci selah kain ko kini sado e. Ibo lo den jo kau. Lah panek bana karajo.” Jawek Mak Datuak.

Mak Datuak maraso agak manyasa manyabuik alasan bantuak tu. Tapi ka baa juo lai, ndak ado alasan lain. Sasudah marandam kain, Mak Datuak babaliak ka dapua. Samantaro baju dirandam, nyo sungkahan juo sakali lai randang di dalam kuali tu. Nyo karuak juo randang di dalam kuali tu jo tangan e, mamiliah-miliah dagiang nan gadang saik e. Dek ndak tantu ka simpan dima, nyo kudok langsuang randang tu, nyo makan capek-capek. Untuang se ndak mati dek tacakiak mangudok randang Mak Datuak dek nyo.

“Kok iyo di sumua, ba a dek badangkang-dangkang tadanga diden?” Hariak bini e sakali lai maraso aneh.

“Den ma ambiak pariuak tadi mah. Ka mahabuih ayia.” Jawek Mak Datuak mancari alasan.

“Ha? Tadi ka mancuci kain? Kini mahabuih ayia? Nan ma subana e ko?”

“Iyo. Den ka mancuci, ko sadang marandam kain. Siap tu rencana e ka langsuang mambuek kopi. Mako dek den abuih ayia.” Jawek Mak Datuak.

Dek lah talongsong mangecek bantuak tu, tapasolah Mak Datuak mancuci kain nan saungguak gadang di sumua. Siap tu yo bana nyo abuih ayia. Sambia manyumpah-nyumpah dalam ati, nyo gundar kain nan alah di randam tu ciek-ciek. “Yolah sabana kanciang mah,” sumpah e dalam hati.

“Eh, iyo sadang mancuci laki den mah,” kecek bini e mamastikan kalau laki e yo bana sadang mancuci. “Tumben se buek mahabuih ayia surang dan buek kopi surang. Biaso den se nan mangakok sado e.” Kecek bini Mak Datuak tagalak sanang dan babaliak ka dalam biliak manyatarika baju. “Ba a dek bakalam-kalam, iduik an lah lampu…” kecek binie dan Mak Datuak tetap basikareh ndak ba a bakalam-kalam.

“Pai lah kau lanjuik an manyatarika baju. Siap tu lalok se lah sakali. Bia den urus kain ko sampai tajamua…” kecek mak Datuak.

Sasudah mamasuak an kain dalam lamari, bini Mak Datuak langsuang takalok bakaruah. Hari lah hampia tangah malam dan Mak Datuak masih manggundar-gundar kain ciek-ciek. “Yolah sabana kanciang,” kecek Mak Datuak manyumpah-nyumpah. Ayia nan diabuih e tadi lah dingin lo baliak, nan kain ko alun juo salasai dicuci lai. Lah raso ka patah tangan e dek manyuci, nan kain di dalam baskom masih banyak juo rasonyo.

Katiko lah tangah malam, barulah salasai Mak Datuak mancuci kain. Siap nyo kirok kain tu, nyo randam jo molto sakali. Siap tu nyo kalua dari sumua sambia manggigia-gigia bantuak kuciang masuak dalam tabek. Nyo abuih ayia nan alah dingin tadi tu sakali lai dan siap tu nyo buek teh angek. Katiko badan e alah mulai angek dan panek di sapanjang badan e lah mulai bakurang, nyo karuak baliak randang dalam kuali tu.

“Ba a lai ko!” Kecek Mak Datuak dalam ati e ndak picayo.

Katiko nyo karuak randang dalam kuali tu sakali lai, tingga tigo potong se dagiang randang tu lai. Nyo cubo pareso jo kaduo tangan e dan memang tingga tigo potong se randang tu lai. Nyo karuak-karuak taruih isi dalam kuali tu, tetap sajo tigo potong nan basuo.

Mak Datuak mulai cameh. Raso-raso e ndak sabanyak tu bana nyo mangkudok randang tu tadi do. Tapi setelah nyo etong-etong baliak, raso-rasonyo iyo memang alah labiah duo puluah potong nyo kudok. “Ndeh, tolong den Tuhan…” kecek Mak Datuak sabana panik.

“Plaaak!” Bunyi kontak lampu diiduik an. Mak Datuak takajuik gadang. Nyo bae madok ka pintu dapua, bini e lah tagak sambia ma angkek tangkai sapu. Kaduo tangan Mak Datuak masih di dalam kuali bagalimang dadak randang. (*)

Ilusitrasi oleh: Talia Bara

Related posts
Cubadak Kantang

Penyair Anjiang!

Cubadak Kantang

Anjiang Jon Ladiang Ditahan Rentenir

Cubadak Kantang

MATI ANJIANG!

Cubadak Kantang

Ota Ndak Sampai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *