Cubadak Kantang

Pandai-pandai Pak Anjiang Sajalah Lagi

Ma Tau Den, Den Anjiang!

“WOI, hanjiang gadang! Den sangko lah mati jangkang ang dalam panjaro tu!” sorak Datuak Cubadak Kantang sambia tagalak gadang dari  dalam lapau Cimporong Batuah. Sabana sanang bana ati Mak Datuak mancaliak anjiang Jon Ladiang mancogok baliak di kampuang tu.

“Oiii Mak Datuak! Ba a kaba? Lai sihaik se Mamak den ko?!” sorak anjiang tu manjawek sambia tagak pinggang di pintu masuak kadai Cimporong tu.

“Bilo ang kalua? Lai aman-aman se ang di dalam patang tu? Kami lai nak ka mancaliak wa ang ka situ, tapi dek diundur ka diundur se, indak juo jadi-jadi. Kironyo lah kalua pulo wa ang kini. Lah rusuah kami di kampuang ko sadonyo. Tabayang-bayang se dek kami kalau wa ang taniayo bana kanai tangan dek napi di sinan.” Lanjuik Mak Datuak.

“Minggu patang den kalua. Pai numpang tacirik se den ka panjaro tu nyo. Manga lo ka rusuah Mak Datuak dek nyo!” jawek anjiang tu galak-galak masuak ka dalam kadai sambia mamasan teh talua.

Katiko alah duduak santai, Mak Datuak pun mulai batanyo soal pakaro nan mambuek paja anjiang tu sampai masuak panjaro. Manuruik pengakuan paja anjiang tu, inyo sabana e dimintak dek agen rahasio untuak mengamati beberapa tahanan nan mencurigakan di dalam panjaro. Mako baitu, kecek paja anjiang tu, inyo sangajo dimasuak an ka panjaro dek agen rahasio tu.

“Satahun ko tugas den malaporkan parangai-parangai napi di dalam tuh. Ka urang di kadai ko se den sampaikan rahasio negara ko nyo lah. Jan kecek-kecek an pulo ka urang lain!” bisiak paja anjiang tuh.

Lah ma angguak-anguak pulo Mak Datuak jo nan lain mandanga pengakuan paja anjiang tu. Padahal, kejadian nan sabananyo indak saroman itu bagai doh.

BANTUAK iko carito nan sabana e:

Katiko paja anjiang tu sadang manggawik-gawik badan di tapi jalan di muko balai, anak dari kampuang sabalah lewat jo honda e. Mungkin dek pangana sadang indak di badan, musakuik ati handak manyapo paja anjiang tu pakai kalakson, kironyo gas honda nan tatarik dek nyo. Tapalambuang gadang anjiang tu sakali dek takajuik.

“Woi kanciang! Ka siko lah ang!” hariak paja anjiang tu sakali. Dek tau jo salah e, urang kampuang sabalah tu langsuang turun dari onda e. “Mohon ampun wak, Da Anjiang. Ndak sangajo dek awak do, Da. Gas honda nan tatarik dek wak, Da…” kecek urang tu mati katakuik-an bajalan mandakek ka paja anjiang tu.

“Jan aden lo nan ang ota lai. Gas onda sabalah kanan. Klakson sabalah kiri. Ba a caro e dek bisa ndak sangajo tu?! Batanyo pulo den ciek!” Gertak paja anjiang tu.

“Yo bana ndak sangajo dek wak, Da. Tau bana awak kalau awak salah gadang. Sabalik pinggang awak mamintak maaf ka Da Anjiang ha.” Kecek urang tu sambia basujuik-sujuik minta ampun ka paja anjiang tu.

“Woi bingkaruang! Tagak ang! Jan basujuik-sujuik ndak bakajalehan bantuak itu lo ang ka den lai. Den banek-banek an ang ka banda tu beko lai.”

“Jadih, Da, Maaf bana awak Da Anjiang. Ndak tau apo nan ka wak lakukan lai supayo Uda maafkan awak. Sabana takuik awak jo Da Anjiang.”

“Oh jadi ang ndak tau apo nan ka ang lakukan do?! Kok baitu pakai piti ang limo ratuih juta dulu ha. Pambali kuaci ha.” Kecek paja anjiang tu sambia manggawik-gawik badan e.

“Woi anjiang. Ko lah ang baok lalu se den mah. Lah mintak maaf den, samakin manjadi-jadi ang nampak diden! Den garumeh muncuang ang tu beko lai!”

“Eh, lai ndak salah danga den sabanta ko?!” Kecek paja anjiang tu sambia mahambua-tabang nak kamanggigik pangka lihia urang tu. Kironyo urang tu labiah capek pulo mailak. Katiko paja anjiang tu masih malayang di udaro, langsuang disambuik jo dongkak tabang dek nyo. Tapalantiang paja anjiang tu sakali dan langsuang tapuruak ka dalam banda. Niat ati lai ka langsuang mahambua-tabang ka urang tu baliak, tapi badan e yo bana ndak talok ditagak an lai. Katiko dipaso juo tagak dek nyo, raso ka rarak tulang e kasado e.

“Caliak dek ang bisuak. Lai ndak ka lewat-lewat siko ang baliak. Pokoknyo caliak selah dek ang bisuak!” sorak paja anjiang tu manahan sakik ati dek ndak dapek mambaleh. Urang kampuang sabalah tu langsuang se mandudu mambaok honda e. Indak peduli nyo jo gertak paja anjiang tu lai.

Singkek carito: Paja anjiang tu pai malapor atas kasus kekerasan fisik nan dialaminyo. Kironyo urang kampuang sabalah tu sadang malapor pulo atas kasus kekerasan verbal yang dilakukan dek paja anjiang tuh. Lah sakik pulo kapalo aparat dek laporan pareman baduo tuh. Kaduo-duonyo samo-samo bisa diposisikan sabagai korban dan sabagai pelaku. Cuma kasusnyo se nan babeda salayang.

“Kalau den masuak an se kalian baduo ka panjaro baa nyo? Pandai-pandai kalian selah manyalasaian di dalam. Kok ka bakuhampeh, kok ka main alek-alek, atau kok ka baralek bagai di dalam panjaro tu, yo den sarahan se ka kalian lai. Sudahlah kasus kalian ko ndak bakajalehan, untuangnyo ndak jaleh do, hari den abih lo dek nyo.” Kecek petugas tu sambia mancukia-cukia dagiang dendeng nan tasalek di lubang gigi e.

“Ma bisa bantuak itu, Pak! Paja tu nan harus masuak panjaro surang. Indak wakden do!” Tabik pulo paneh paja anjiang tu mandanganyo.

“Aden ndak nio pulo masuak panjaro do.

“Yo lah sabana sakik utak dek kalian baduo mah. Kini giko selah lai. Kito cari se nan lamak dek awak katuju dek anjiang. Baa kiro-kiro?”

“Sepakat!” jawek paja anjiang jo urang kampuang sabalah tu sarentak.

“Lasit se kalian. Sia nan manang, inyo bebas. Nan kalah, masuak panjaro satahun.” Kecek apak tu lah samakin maleh-maleh maurus pakaro tu.

“Eh, lasit-lasit apo koh, Pak! Beko kalau kalah den, tantu wakden nan masuak panjaro? Den ndak nio pokoknyo doh. Harus paja tu nan masuak panjaro!” kecek anjiang tu sambia manunjuak ka muko lawan e tuh.

“Woi anjiang, mambantah juo ang sakali lai, den tembak kantang-kantang ang beko ha!” Hariak apak tu sambia mangaluan pistol e. Dek mancaliak ujuang pistol tu lah madok ka arah kantang-kantang e, manggigia pulo paja anjiang tu dibueknyo.

Jo muko masam dan ati ndak lamak, paja anjiang tu akhirnyo nio juo ba-lasit. Lasit tigo kali. Sakali paja anjiang tu manang. Duo kali urang kampuang sabalah tu nan manang.

“Lah jaleh kan sia nan ka dipanjaro satahun? Hahaha”.

Paja anjiang tu lah barencana ka kabur. Kironyo rencana e lah tabaco. Langsuang diborgol ka ampek kaki anjiang tu sakali. Siap tu datang aparat surang lai manggendong anjiang tu ka dalam panjaro. “Woi, lai bautak kalian ko, ka kalian kabek se ka ampek kaki den ko taruih salamo satahun ko?!” sorak paja anjiang tuh.

“Mohon mulut saudara dijaga ya! Tolong bicara baik-baik sama petugas!”

“Bagaimana pula apak ini nih! Itu sudah paling elok saya mangecek mah, Pak! Saya cuma minta tolong kaki saya jangan dikabek kasadonyo. Baa pula caro saya ka ma angkek kaki sabalah ketika saya tersasak kanciang nantinya!?” baleh paja anjiang tuh agak malunak.

“Selamat menikmati pengalaman barunya, Pak Anjiang!” kecek apak tu sambia mahambuangan paja anjiang ka dalam panjaro. “Karena Pak Anjiang termasuk tahanan kategori kejahatan luar biasa, maka untuk alasan keamanan, borgolnya tidak kami buka. Pandai-pandai Pak Anjiang sajalah lagi.”

 

JADI baitulah carito sabananyo. Lah galak-galak surang anjiang tu dalam hati mancaliak urang sakadai lah kanai ota dek carito inyo jadi agen rahasio tuh. Hanyo Jon Ladiang nan tau carito sabananyo. Untuang se wakatu itu Jon Ladiang ndak ado karena inyo sadang pai mangawanan Pak Haji ma antan anaknyo pai kuliah ka kota.

Katiko paja anjiang tu minta permisi kalua dek ka pai ka tampek kawan e, kanai tahan inyo dek Mak Datuak sabanta. “Lah ba-tato pulo wa ang kini yo?” Kecek Mak Datuak agak manunduak saketek mancaliak ka kaki anjiang tuh.

“Gambar apo tato ang ko, Njiang? Mak Datuak penasaran. Sanang pulo Mak Datuak nampak e mancaliak tato tuh.

“Gambar lamang tapai mah, Mak.” Jawek paja anjiang tuh.

“Lain lo rancak e nampak diden,” kecek Mak Datuak.

“Hehe. Ba a, nio pulo Mak Datuak ciek ndak? Kawan den di dalam tu sabana hebat manggambar. Kalau Mak Datuak nio, gambar apo pun bisa. Manuruik den, kaniang Mak Datuak tu cocok bana diagiah tato kabau mangawan agak ciek mah. Baa, lai padek ati?” bujuak paja anjiang tuh. ***

 

Ilustrasi oleh @teawithami

Related posts
Cubadak Kantang

Samanjak Baruak Jadi Akticis

Cubadak Kantang

Penyair Anjiang!

Cubadak Kantang

Anjiang Jon Ladiang Ditahan Rentenir

Cubadak Kantang

MATI ANJIANG!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *