Cubadak Kantang

Lai Bisa Anjiang Dipicayo?

Daripado bamanuang ndak bakajalehan se, tabik pulo pangana Datuak Cubadak Kantang untuak mamandian anjiang ka batang ayia. Anjiang nan ka dimandian tu sadang lalok bagaluang, tapi Mak Datuak ndak mau tahu, langsuang se nyo elo anjiang e tu. “Langkah an lah kaki ang tuh!” Bentak Mak Datuak. Samakin kuek Mak Datuak maelo tali anjiang e, nan anjiang e tu samakin kuek lo manahan badan. “Indak juo nio ang bajalan!” Bentak Mak Datuak sakali lai sambia ma ambiak tarompa dan manokok an sajadi-jadi e ka anjiang e tu.

Samakin ditokok dek Mak Datuak, samakin malawan anjiang e tu. “E pantek, sakik ha, alah tu a, woi pantek, sakik ha kecek den!” rabo anjiang e dalam hati. Kalau ndak dek sadang maleh mancari-cari pakaro, mungkin alah diguluang e sakali Mak Datuak dek anjiang tu mah. Tapi, demi manjago harga diri e sebagai anjiang, mako dibae juo dek anjiang e tu manyalak-nyalak agak saketek. “Eh, lah pandai ang malawan ka den kini yo!” Kecek Mak Datuak sambia marangguik an tali anjiang kuek-kuek sampai tapalantiang anjiang tu dibuek e.

Baulang-ulang, bakali-kali, lah panek Datuak Cubadak Kantang dek maelo, nan anjiang e tu tetap se ndak nio malangkah. Anjiang nan pantang diarokan tu akhir e dimandian di tampek, disemprot jo ayia kran, sampai basah kuyuik. Anjiang tu lah barusaho lari mailak an semprotan ayia kran tu, tapi baa ka aka, badan e lah tapauik. Kama pun mailak, tetap se tajangkau dek ayia kran tu. Lah manggigia anjiang tu dek manahan dingin, Mak Datuak tetap se ndak baranti-ranti manyemprot, malapeh kasam. “Kok nio ang den baok ka batang ayia tadi tantu ndak ka sadingin itu bana ang do,” sorak Mak Datuak.

Sabana sanang bana ati Mak Datuak manyemprot anjiang tu sambia manyumpah tiok sabanta. “Astagaaa!” Tadanga pakiak Cinta anak Pak Haji. Takajuik pulo Mak Datuak dek e. Setelah dicaliak suok-kida dek Mak Datuak, kiro Cinta nan datang dari arah balakang. “Dek apa Cinta?” kecek Mak Datuak.

“Jangan dek apa ka dek apa juga. Lihatlah tu ha. Sudah rasa mau mati dek menggigil wawau Mak Datuk tuh.” Jawek Cinta sambia manunjuak ka arah anjiang tu.

“He-he. Jan picayo lo Cinta lai. Anjiang kanciang ko memang banyak parangai e. Icak-icak bantuak ka mati se tu nyo.” Jawek Mak Datuak tagalak.

“Iiiiih… Cinta kirain Mak Datuk pecinta wawau, ternyata tidak.”

“Kalau Mamak cintanya ke Maminya Cinta aja nyo. Bisa Cinta tolongan tuh?” Semba Mak Datuak salagi ado kesempatan. Sabana masam muko Cinta mancaliak e. Dek respon Cinta bantuak itu, Mak Datuak pun maraso manyasa manyabuik e.

“Ha? Apa kecat Mak Datuk? Kok kurang aja kali Mak Datuk? Cinta kadukan ke Papi Cinta ya?!” Ancam Cinta sambia manjarak dari Mak Datuak.

“Eh, ja-ja-ja-jan serius pula, Ma-ma-ma-mak kan bagarah se.” Jawek Mak Datuak sabana cameh. Muko Cinta samakin masam dan Mak Datuak samakin binguang. “Mamak sangko kok lai tahu Cinta kalau Mamak bagarah, jan dimasuak an pulo ka ati ndak,” lanjuik Mak Datuak sambia mandakek ka Cinta mambana-bana.

Cinta sabana paneh. “Datuak anjiang,” sorak Cinta manahan tangih.

“Eh, a kecek kau?!” Langsuang pulo naiak tensi Mak Datuak dek nyo. Lah ka dilampang nyo Cinta wakatu tu juo, tapi Cinta langsuang balari sambia manangih.

Mak Datuak sabana panik. Diampehan e kran ayia nan masih iduik tu. Dek sabana paneh ati e, anjiang e nan sadang manggigia tu nyo tangani pulo. Lah mangengkeng-kengkeng anjiang tu minta ampun manahan sakik, Mak Datuak tetap se malayok an tangan jo kaki ka anjiang tu.

Katiko sadang malapeh kasam ka anjiang e tu, mancogok Ni Mar sambia ma ampok an tarompah dan tapek kanai ka kapalo Datuak Cubadak Kantang. “Eh, kanciang, sia nan ma ampok den tuh?!” Kecek Mak Datuak sabana takajuik.

“Aden ma ampok ang, baa tuh? Kurang sanang ang?!” Sorak Ni Mar sakali.

“Eh, Imar mah. Berang-berang se Imar baru tibo mah.” Jawek Mak Datuak sambia galak.

“Jan galak-galak anjiang ang ka den.”

“Ado apo ko? Ba a dek marabo se Imar?” Tanyo Datuak sabana heran.

“Malam tadi ang masih ma-sms ka den kalau ang nio jo den. Sabanta ko Cinta mangadu ka den, kecek nyo wa ang katuju pulo jo amak si Cinta tuh. Aden nan ka ang pagarahan, datuak anjiang?” Sosoh Ni Mar sambia ma angkek krah baju Mak Datuak.

“Ha? Ndak ado den mangecek bantuak itu do. Kanai ota kau dek si Cinta tu mah. Ndak tau kau kalau paja tu suko ma adu-adu urang do?” Jawek Mak Datuak sambia mamintak Ni Mar malapehan tangan dari krah baju e tu. Bukannyo dilapehan, malah samakin diangkek dek Ni Mar.

“Jadi sia nan baduto kini ko? Waang atau Cinta?”

“Ma mungkin aden nan ka baduto. Nan ka iyo-iyo selah. Saganlah den jo Pak Haji nyoh. Lapehan lah tangan kau tu ha, sasak angok den ha.” Pintak Mak Datuak.

“Pak Haji mangecek ka den, kalau memang nio ang jo bini e, ndak baa do.” Jawek Ni Mar.

“Eh, lai subana e tu? Lah pasti info e tu?” Kecek Mak Datuak agak basumangaik.

“E datuak pantek yo. Kan iyo tu ha, wa ang nio jo bini Pak Haji sabana e. Iyo pulo kecek ang kiro e kalau Pak Haji ngecek bantuak itu.” Jawek Ni Mar sambia manampa Datuak Cubadak Kantang jo tangan kida.

Mak Datuak lah lamo dapek kaba kalau tampa kida Ni Mar sabana babiso. Pernah dulu ado urang lain nan ditampa kida dek Ni Mar, langsuang batuka latak utak urang tu sakali. Dan kini Mak Datuak marasoan bana kanai tampa kida tu. Langsuang tapalantiang Mak Datuak dek nyo. Tapalantiang dan tahampeh badan e ka dindiang rumah.

Ni Mar langsuang mangaluan rotan dari baliak pungguang e dan malacuik an sakuek-kuek tanago ka Mak Datuak nan tasanda buruak di dindiang rumah e. Samakin Mak Datuak minta ampun, samakin manjadi-jadi Ni Mar mambae. “Ondeeeeh, sakiiiik woooi, sabana sakik, mambana den Mar. Alah tu Mar. Mambana den Mar.” Pakiak Mak Datuak manahan sakik.

“Kini tolong bajaleh-jaleh se ang ka den. Sia nan katuju dek ang? Aden atau bini Pak Haji?” Hariak Ni Mar sambia manyipak muncuang Mak Datuak supayo capek manjawek. “Jaweklah, kanciang!”

“Kau se diden nyo. Ndak ado nan lain lai do. Aden bagarah se ka si Cinta tu nyo. Tapi inyo anggap den serius,” jawek Mak Datuak taisak-isak manahan sakik.

“Suruahlah Mak Datuak tu tagak lai Ni Mar…” tadanga suaro Pak Haji tibo. Ni Mar takajuik bana mancaliak Pak Haji tibo. Sabana heran nyo baa dek Pak Haji bisa tibo. Ndak mungkin Cinta nan mangadu, sebab Cinta lah bajanji indak ka mangadu ka Papi e tu. Mak Datuak pun ndak kalah takajuik e dan langsuang tagak walau agak paniang.

“Eh, ado Pak Haji mah. Assalamualaikum, Pak Haji. Mohon maaf, Pak Haji. Ko ado heboh-heboh saketek ha,” kecek Ni Mar sambia manjarak dari Mak Datuak dan mandakek ka Pak Haji.

“Assalamualaikum, Pak Haji…” sapo Mak Datuak barusaho mandakek tapi ndak kuek bajalan. “Tagak selah di situ ndak baa do,” kecek Pak Haji.

“Jadi, apo kajadian kini ko?” Kecek Pak Haji ka Ni Mar.

“Ndak ado do, Pak Haji. Masalah ketek-ketek se, Pak Haji.” Kecek Ni Mar

“Iyo, Pak Haji. Ndak ado masalah gadang bana do.” Lanjuik Mak Datuak manggigia.

“Oh bitu. Yolah, kalau bitu salasaianlah baduo. Ambo tadi lewat di muko, dek tadanga urang mamakiak-makiak, sangko ambo kok sia pulo nan kanai tangan dek Ni Mar. Kiro e Mak Datuak. Dibaok basilunak selah yo, Ni Mar. Ciek itu se tingga Datuak di kampuang kito lai…” Kecek Pak Haji sambia minta ijin permisi. Nir Mar langsuang maraso ndak lamak lah kanai tegur saketek dek Pak Haji.

“Ndak ado bagai masalah ketek tu do Pak Haji!” Tibo-tibo anjiang Mak Datuak basorak dari kandang e. Mak Datuak, Ni Mar, dan Pak Haji samo-samo takajuik dibuek e.

“Datuak kanciang tu tadi ngecek kalau inyo katuju pulo jo bini Pak Haji. Tu mako dek kanai tangan dek Ni Mar!” Sorak anjiang sabana pueh.

“Lai bisa wa ang dipicayo, Njiang?” Kecek Pak Haji ka anjiang Mak Datuak.

“Demi Tuhan, Pak Haji.” Jawek anjiang tu malolong sambia manggoyang-goyangan ikua e. Pak Haji langsuang babaliak badan dan mamintak Ni Mar ma ambuangan rotan nan di tangan e tuh. (*)

Ilustrasi oleh: Talia Bara

 

Related posts
Cubadak Kantang

Penyair Anjiang!

Cubadak Kantang

Anjiang Jon Ladiang Ditahan Rentenir

Cubadak Kantang

MATI ANJIANG!

Cubadak Kantang

Ota Ndak Sampai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *