Cubadak Kantang

Calon Gubernur Kanai Palak dek Anjiang Sijon

Anjiang Jon Ladiang sabana sanang mancaliak Datuak Cubadak Kantang ma antan nasi kuah ka kandang e. Basijadi pulo anjiang kanciang tu manggoyang-goyangan ikua e katiko Mak Datuak mamindahan nasi tu ka tampek makan e. “Pantek, tunggu sabanta, jan ang jilek-jilek tangan den ha, woi pantek,” hariak Mak Datuak ka anjiang nan ndak saba ka makan lamak tuh.

Alah saminggu ko Jon Ladiang manitipan anjiang e ka Mak Datuak. Sijon bingkaruang tu pai ka Sungai Rumbai. Mak Datuak sabana e masih bakasam ka anjiang Sijon. Anjiang tu pernah mambukak rahasio Mak Datak ka urang rami.

Tapi, ka baa juo lai, urusan nan sadang dikakok dek Sijon di Sungai Rumbai tu ado pulo bakaik jo inyo. Nio ndak nio, tapaso juo Mak Datuak maurus anjiang pantek tu.

“Datuak pantek, kama ang lai? Nasi se nan ang antan ka den nyoh?” Hariak anjiang tu katiko Mak Datuak malangkah pulang.

“Kama nampak dek ang? Untuang lai nasi nan den antan. Rencana e godok bajarum ka den agiah an mah!” Jawek Mak Datuak kurang sanang.

“Pantek seriuslah ha. Jan bagarah juo lai.” Anjiang Sijon mambaleh.

Mak Datuak sabana heran. Antah apo musakuik anjiang kanciang tu. Dek hati e masih sakik, mako dibae e taruih bajalan dek Mak Datuak. Baru se duo-tigo langkah, anjiang pantek tu lah mancari-cari masalah lo baliak.

“Woi datuak pantek. Aden ang pagarahan?” Sorak anjiang tuh dan itu mambuek Mak Datuak habih saba.

“Jan aden ang hariak-hariak bantuak itu lai!” Bentak Mak Datuak sambia ma ambiak karekel dan ma ampok an ka anjiang tu batubi-tubi.

“Ampok selah den taruih. Bisuak pulang Jon Ladiang, den kecek an ang ka inyo.” Jawek anjiang tu sambia mailak an karekel tuh. Mak Datuak langsuang baranti ma ampok anjiang tuh. Tapi, emosi e yo bana ndak tatahan lai.

“TU APO NIO ANG LAI KANCIANG? KAN LAH DEN ANTAN NASI ANG TUH?!” Manjadi-jadi tabik rabo Mak Datuak dek nyo.

“Rokok den alun lai, bingkaruang.” Jawek anjiang tu santai sambia manyanda lamak ka kandang e.

“Rokok apo juo lai kanciang? Lah ang mintak sado e patang mah. Ma juo ado kini lai. Kecek Sijon cuma sabatang buliah nyo untuak sudah makan se. Kapatang ang mintak tigo batang sakali ka den. Ma juo ado kini lai!” Mak Datuak samakin mangareh.

“Yolah sabana pantek mah,” kecek anjiang tu agak manyasa, “kalau baitu den mintak selah agak sabatang rokok Mak Datuak ha.”

“Ndak den. Ndak marokok ndak anti lah ang!” Baleh Mak Datuak sambia bakirok dari tampek tuh. Lah dicubo dek anjiang tu mahariak-hariak tapi ndak diacuahan dek Mak Datuak. Alah disabuik pulo dek anjiang tu rahasio lain dari Mak Datuak kareh-kareh tapi Mak Datuak icak-icak pakak se.

Anjiang Sijon tu sabana muak katiko kandak e ndak lapeh. Dibae e manyalak maluluang-luluang sakareh mungkin. Dicubo e balari kancang-kancang supayo lapeh kala di lihia e, tapi malah tapalantiang anjiang tu ka kandang e baliak.

Pak Haji kebetulan sadang lewat di muko rumah Sijon dan sabana heran mancaliak anjiang tu manggilo surang se. “Ehhheeemmm.” Pak Haji barusaho manyapo.

“Assalamualaikum, Pak Haji!” Sapo anjiang tu langsuang tagak elok-elok. Sabana sagan barek nyo jo Pak Haji.

“Ba a, lai aman?” Jawek Pak Haji.

“Aman, Pak Haji!”

“Ma Sijon nyo?”

“Ka Sungai Rumbai, Pak Haji.”

“Alun pulang lai tu?”

“Bisuak mungkin, Pak Haji. Kecek e tigo hari, kok lah dakek saminggu.”

“Jadih malah kok baitu. Ambo lanjuik bajalan dulu.” Kecek Pak Haji sambia manggusuak kapalo anjiang Sijon. “Jan bacaruik-caruik juo ndak. Beko diambiak e dek Tuhan baliak kemampuan mangecek bantuak manusia tu lai.” Kecek Pak Haji sabana lemah-lembut.

“Siaap, Pak Haji!” Jawek anjiang Sijon tu baguliang-guliang di tanah. Sabana e paja anjiang ka mintak tolong ka Pak Haji untuak mambalian rokok sabatang ka kadai. Yo bana tragak bana maisok agak sabatang. Tapi indak pulo lamak raso e ka mamintak tolong ka Pak Haji.

“Apo padok lai ko…” Anjiang tu marutok-rutok dalam hati sambia maluluang-luluang ketek agak maibo-ibo bunyi e. Sasakali inyo cubo juo baliak balari kancang-kancang supayo lapeh kala di lihia e, tapi ujuang-ujuang e tetap tapalantiang dan tahampeh ka kandang e surang.

Tapi, rasaki memang ndak kama-kama. Ndak lamo sudah tu lewat anak-anak sakolah di muko rumah Jon Ladiang. Sabana sanang ati anjiang tu. Katiko anak-anak tu nampak basingajo bajalan lambek-lambek, langsuang kanai imbau dek anjiang tu sakali.

“Kama kawan? Kamari lah sabanta dulu…” Kecek anjiang Sijon.

“Ndeh, awak takaja-kaja, Da Anjiang. Ka pai baraja kalompok ka rumah guru ha.” Jawek paja-paja anak sikolah tuh.

“Kamarilah kawan sabanta dulu. Sabanta se nyo. Den ndak maulang-ulang mangecek do lah.” Lanjuik anjiang tu saketek ma ancam. Anak-anak sakolah jo langkah tapaso dan cameh mandakek ka anjiang tuh.

“Ado apo, Da Anjiang?”

“Kai ti sibu lu kawan a…” Kecek anjiang Sijon.

“Ndak ado do, Da.”

“Kai ti sibu lu kawan a…” Ulang anjiang tu baliak jo nada nan agak mangareh.

“Yo bana, Da. Ndak ado do ha. Ongkos pulang se tingga lai nyo, Da.”

“Kai ti sibu lu kawan a…”

“Pareso lah Da kalau ndak picayo.” Anak-anak tu samakin tatakan.

“Kai ti sibu lu kawan a…”

Akhir e diagiah an juo dek anak-anak tu piti saribu piah ka anjiang Jon Ladiang. Anak-anak tu lah raso ka tabik tangih dibuek e tapi ba a lai ndak bisa pulo malawan. Sasudah anak-anak tu ma agiah an piti, langsuang disuruah bakirok dek anjiang tuh.

“E bingkaruang. Ba a ndak den suruah se anak-anak tu pai mambali rokok yo,” anjiang tu manyupah-nyumpah. Percuma se ado piti tapi ndak bisa pai mambali e. “Ba a ndak rokok paja-paja tu se nan den mintak tadi yo.” Anjiang Sijon marutok-rutok surang.

Lah lamo anjiang kanciang tu manunggu urang lewat nan bisa disuruah pai mambali, tapi tiok nan lewat taruih sajo urang nan ndak mungkin bisa disarayo ka kadai sabanta.

Tapi kalau rasaki memang ndak ka pai kama-kama. Ado-ado se urang nan datang ka rumah Jon Ladiang. Kebetulan hari tu Calon Gubernur bana nan tibo. Lah bara kali nyo maimbau-imbau Jon Ladiang, akhir e baru anjiang tu manjawek.

“Woi bingkaruang. Sijon ndak ado di rumah do. Bisuak se ang baliak ka siko.” Kecek anjiang tuh.

“Bisa titip pasan se ciek, Da Anjiang?” Tanyo Si Cagub.

“Bisa. Bisuak den sampaian. Tapi ado syarat e.”

“Apo tu, Da?”

“Tolong balian den rokok sabatang ka kadai. Pakai piti setoran ka partai tu dulu. Ka bara bana lah. Tu ciek lai, tolong buang cirik di kandang den tu ha. Kawik se jo muncuang ang cirik tu dulu, beko muntahan se kok ka dima se.”

“Da, kalau mambali rokok lai nio ambo, Da. Tapi kok ka mambuangan cirik anjiang, apolai mamakai muncuang, iyo indak do, Da.” Jawek urang tuh basilunak.

“Eh pantek yo. Ang kaba-kaba e ka mancalon jadi Gubernur, kan? Den kecek an rahasio ang ka urang-urang ha?!” Ancam anjiang tuh.

“Ndeh, jan bantuak itu bana Da Anjiang. Tunggu sabanta kalau baitu, Da. Sasudah mambali rokok beko ambo karajoan cirik tu yo Da.” Jawek Cagub tu sambia bajalan capek-capek ka kadai.

“Yo. Capeklah saketek, pantek. Lah sakik iduang den dek baun cirik ko ha!” (*)

Ilustrasi oleh @teawtihami

Related posts
Cubadak Kantang

Samanjak Baruak Jadi Akticis

Cubadak Kantang

Penyair Anjiang!

Cubadak Kantang

Anjiang Jon Ladiang Ditahan Rentenir

Cubadak Kantang

MATI ANJIANG!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *